Cartolino

De chromo verzameling

Het verzamelen

De fascinerende wereld van de chromolithografische prenten is onuitputtelijk. Duizende chromo's werden over de gehele wereld uitgegeven. De chromo collecties, deze mooie foto's, soms komisch of didactisch, zijn rijker aan betekenis dan we gewoonlijk denken. Ze zijn zeer gezocht door de verzamelaars. Ook via deze weg, het internet, zijn verschillende verzamelaars actief. Ruilen, kopen en verkopen kan via deze internationale weg. De meeste verzamelingen zijn gebaseerd op bestaande catalogi. Enkele daarvan zijn vermeld in de  referenties. 

In België en Italië verzamelen de meeste verzamelaars een bepaald merk en trachten dan ook hun merk verzameling zo volledig mogelijk te maken. De uitgebreide catalogi van de verschillende merken ligt hier aan de basis.

In Frankrijk daarentegen verzamelt men vooral thematisch. De onderwerpen zijn oneindig verschillend. Ik citeer hier slechts enkele thema's: zoekprenten, kinderen, kinderspelen, poppen, biljart, voetbal ... enzovoort, werkelijk onuitputtelijk.

Zelfs in Amerika zijn er heel wat verzamelaars van chromo's, daar spreekt men van "trade cards" .

Bij het verzamelen dient men zich echter sterk te beperken. Als men weet dat de Liebig collectie reeds 11500 prenten omvat, dan is een keuze van het thema zeker op zijn plaats. De verzameling van "Chocolat Poulain" telt zelfs 25000 verschillende chromo's.

Thematische verzamelingen

Onderwerpen van chromo's kunnen soms direct aanslaan. Op deze manier start men een bijkomende verzameling, gebaseerd op thema's in plaats van op merken. Zo zijn er verzamelaars van chromo's met als onderwerp: kindertaferelen, speelgoed, champagne, schaken, biljard ...

chromo banknote chromo liebig chromo singer chromo Belle Jardinière chromo nestlé